Documente

Extras din Statutul Federatiei Romane Sportul pentru Toti

CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA

Articolul 1.
Federatia Romana Sportul pentru Toti a fost infiintata in temeiul Hotararii Guvernului nr. 15. din 12.01.1992, prin ordinul nr. 90 din 29.01.1992, al Ministrului Tineretului si Sportului, ca organism de specialitate care conduce si raspunde de activitatea in domeniu.

Articolul 2.
Federatia Romana Sportul pentru Toti este structura sportiva de interes national, singura autorizata sa organizeze, sa supravegheze si sa controleze activitatea in domeniul SPT din Romania, fiind succesoarea in drepturi a fostei FRSPT, infiintata in anul 1992.

Articolul 3.
1) FRSPT este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.
2) Personalitatea juridica a FRSPT este dobandita in conditiile Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 si Ordonanta Guvenului nr.26/2000.

Articolul 5.
FRSPT va functiona pe durata nedeterminata.

CAPITOLUL II
SCOP. OBIECTIVE

Articolul 6.
Scopul FRSPT il reprezinta organizarea si dezvoltarea SPT la nivel national, precum si coordonarea si controlul oricarui mod de practicare a activitatilor fizice sportive pentru sanatate, educatie si recreere pe teritoriul Romaniei, la toate nivelurile si prin toate mijlocele pe care le apreciaza ca fiind necesare in concordanta cu Programul de guvernare, Strategia MTS, documentele si orientarile internationale.

CAPITOLUL IV
MEMBRI, DREPTURI SI OBLIGATII

Articolul 11.

1). Poate deveni membru al FRSPT orice persoana fizica cu preocupari in domeniul spt si in domenii conexe, precum si persoanele juridice care desfasoara activitati specifice spt.
2) Poate de asemenea sa devina membru al FRSPT orice persoana fizica sau juridica straina cu preocupari in domeniu, ca membru fara drept de vot si fara dreptul de a fi alesi in organele de conducere ale federatiei.

Articolul 12.
In cadrul FRSPT isi vor desfasura activitatea urmatoarele categorii de membri:
A – Membri fondatori – sunt membri individuali cat si cei colectivi care adera la prevederile prezentului statut si care la data reorganizarii federatiei, in sensul Legii 69/2000, au participat cu drept de vot.

B – Membri afiliati sunt persoane fizice si/sau juridice legal constituite care isi insusesc prevederile prezentului statut, solicita inscrierea in cadrul federatiei si au fost aprobati in cadru sedintelor de B.F.
a) persoanele juridice sunt Asociatiile Judetene Sportul pentru Toti si respectiv a municipiul Bucuresti, existente in teritoriu care isi insusesc si respecta documentele si normativele legislative ale FRSPT;
b) structurile sportive locale, official recunoscute conform Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii Educatiei Fizice si Sportului 69/2000, se pot afilia la AJSPT-urile din judetul de resedinta legal constituite, recunoscute si afiliate la FRSPT, acestea devenind implicit (de drept) member ale federatiei;
c) persoanele fizice sunt persoane care nu fac parte dintr-o structura judeteana, dar si-au exprimat in scris acordul de a face parte din FRSPT si au acceptat sa respecte prezentul statut, R.O.F.-ul, deciziile si normativele legislative elaborate de federatie si fac dovada desfasurarii de activitati specifice SPT pentru o perioada de cel putin un an inaintea solicitarii inscrierii in cadrul federatiei.

C – Membrii de onoare – sunt persoane fizice carora Adunarea Generala a FRSPT le-a acordat titlu la propunerea Biroului federal pentru contributii deosebite in sustinerea SPT.

D – Membrii sustinatori – societatile comerciale care au ca scop oferta de servicii sportive si agrement pentru populatie.

Structura Federatiei include in prezent: Adunarea Generala, Biroul Federal, Biroul Executiv, 6 comisii centrale de specialitate, 42 Asociatii judetene Sportul pentru Toti si inclusiv municipiul Bucuresti, 600 membrii individuali voluntari, 1200 instructori si 170 antrenori sporturi recreative.

FRSPT este afiliata la Federatia Internationala Sportul pentru Toti, Asociatia Internationala de conditie Fizica si Sport pentru Toti si Asociatia Balcanica Sportul pentru Toti, dezvolta programe (schimburi de experienta, documentatie, informatie, schimb specialisti, cursuri de perfectionare s.a) cu organisme nationale externe, guvernamentale si neguvernamentale cu preocupari in domeniul SPT.

Cerere afiliere la FRSPT

Cerere – format doc
Cerere – format pdf

Pliante FRSPT

Pliant prezentare FRSPT 2014