Informatii generale

FEDERATIA ROMANA SPORTUL PENTRU TOTI (FRSpT) functioneaza ca organizatie sportiva nationala, recunoscuta de Ministerul Tineretului si Sport, fiind abilitata de acesta sa coordoneze activitatea in domeniul sportului pentru sanatate, educatie si recreere la nivelul intregii tari.

 FRSpT a fost infiintata prin Ordinul MTS nr. 90/29.01.1992, ca urmare a demersurilor Directiei Programe Sportive pentru Public si transformarii acesteia, motivata de necesitatea de a se constitui structuri noi, corespunzatoare sistemului democratic si din dorinta de a ne apropia cat mai repede de modul de abordare si de organizare a Sportului pentru toti pe plan international.

FRSpT grupeaza structurile asociative sportive care promoveaza si organizeaza activitati in domeniul Sportului pentru Toti, stimuleaza activitatea acestora si poate controla desfasurarea programelor si modul de folosinta a fondurilor financiare acordate, cu respectarea principiilor de autoorganizare, compatibile cu interesele publice in cauza .

FRSpT este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, non-guvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, reconstituita, in anul 2002, in baza Legii 69/2000 (Legea Educatiei Fizice si a Sportului), avand filiale in toate judetele si municipiul Bucuresti, fiind continuatoarea Federatiei cu acelasi nume infiintata in 1992.

Recunoscand in totalitate valoarea pe care sportul de performanta o are in societate – mai ales in planul construirii imaginii internationale a Romaniei si a oferirii de “modele” de eroi contemporani – Filosofia SpT se bazeaza pe ideea ca sanatatea, bucuria de viata, integrarea sociala a fiecarui individ, dobandite prin sportul practicat la orice varsta, dupa posibilitati,nevoi si preferinte, sunt valori foarte importante, cu multiple beneficii individuale si impact social maxim.

Spre deosebire de alte federatii, al caror rol principal este organizarea si sustinerea sportului de performanta, FRSPT promoveaza “sportul” ca factor de imbunatatire si mentinere a sanatatii si conditiei fizice, ca mijloc de integrare sociala a fiecarui individ, prin exercitiul fizic practicat la orice varsta.

In acest context, FRSpT promoveaza SpT ca activitate sociala de interes national, parte a politicii sociale si sustine practicarea sportului de catre toate categoriile de populatie, ca modelator al capacitatii biomotrice si gandirii pozitive, de promovare a autodisciplinei, a respectului fata de sine si de celalalt.

In urma desfasurarii si evaluarii Programului National SpT Romania 2000, aprobat si promovat la nivel national prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.641/25.09.1998, in baza rezultatelor si concluziilor studiilor efectuate, FRSpT a elaborat si lansat in anul 2001 o noua strategie – PROGRAMUL NATIONAL “SPORTUL PENTRU TOTI – ROMANIA MILENIULUI III – UN ALT MOD DE VIATA”, in scopul cultivarii sportului pentru sanatate, educatie si recreere ca parte integranta a modului de viata. In cadrul acestei strategii parteneriatul dintre structurile guvernamentale, agentii economici si societatea civila este necesara pentru atingerea obiectivelor fundamentale:

 • garantarea dreptului si accesului oricarei persoane la practicarea libera a activitatilor sportiv-recreative;
 • formarea de mentalitati favorabile si atitudini positive si active la toate nivelurile;
 • asigurarea conditiilor necesare: resurse umane, baza materiala, manageriat, servicii mai bune pentru practicarea activitatilor fizice sportive – recreative, in cadru organizat sau in mod independent, intr-un mediu curat si sigur;
 • trecerea de la o planificare si oferta centralizata la realizarea de programe locale bazate pe traditii, nevoi si preferintele populatiei.

 

FRSpT are ca  partenerioficiali organizatii active in sfera culturii, sanatatii, invatamantului, protectiei sociale, mediului si amenajarii teritoriului, precum si persoane juridice din diverse domenii, a caror strategie de relatii publice vizeaza asumarea unui rol mai activ in viata comunitatii.

Considerand ca agentii economici si societatea civila ar trebui sa joace un rol mai important in modelarea si educarea propriilor salariati si consumatori, inclusiv prin asocierea la diverse programe sportive, federatia lanseaza proiecte de parteneriat cu firme ancorate in modernitate intersate de imbunatatirea mentalitatii publicului, cu privire la adoptarea unui stil de viata activ si sanatos.

Ce face Federatia Romana Sportul pentru Toti?

 • Coordoneaza si sprijina tehnic, material si moral persoane fizice, cluburi, centre, asociatii cu preocupari in domeniul Sportului pentru Toti
 • Intocmeste agenda de activitati interne incluzandu-le si pe cele internationale
 • Organizeaza activitatile specifice impreuna cu federatiile pe ramura de sport si cu Directiile Judetene pentru Tineret si Sport, fundatii, cluburi, asociatii; Exemple de actiuni organizate de FRSpT: “Challenge Day”, “Saptamana Nationala Sportul pentru toti”, “Ziua Mersului pe Jos“, “Festivalul National al Majoretelor“, “Festivalul National de Minivolei”, “Trofeul Corbeanca”, “Crosul Vivicitta“, “Festivalul Familie, Miscare, Viata”, “Crosul Unirii”, “Cupa Interetnica Bucovina”, “Trofeul Generatiilor“, “Saptamana Miscarii”, etc.
 • Stabileste si intretine relatiile cu federatiile similare din alte tari, cu Forurile Internationale de specialitate, asigura participarea la manifestari internationale
 • Desfasoara campanii de promovare si informare, editeaza propriul buletin informativ, organizeaza intrunirii, stagii de pregatire, formare si perfectionare specialistilor in Sportul pentru Toti
 • Sustine interesele Sportului pentru Toti in relatiile cu organele legislative si administrative

 

Activitatea internationala a FRSpT – Afilieri

 • Federatia Internationala Sportul pentru Toti (FISpT) – 1992;
 • Asociatia Internationala pentru Sport si Conditie Fizica (TAFISA) – 1993;
 • Asociatia Balcanica Sportul pentru Toti (BSAA) – 2010;
 • Asociatia Internationala pentru Sport si Cultura (ISCA) – 2011;

Pentru activitatea desfasurata de-a lungul timpului, UNESCO a acordat in decembrie 1992, Medalia si Diploma de Onoare pentru merite deosebite in educatie fizica si sport, Doamnei Aurelia Suciu, Secretar General FRSpT.

 

Activitatea FRSpT

 • Se desfasoara in baza Programului National „SPORTUL PENTRU TOTI MILENIUL III UN ALT MOD DE VIATA” – Strategia pe termen lung
 • Programul National se realizeaza prin subprograme elaborate, evaluate si reactualizate periodic in functie de cerintele sociale si rezultatele implementarii.

 

Subprograme FRSPT

 

Descentralizare – Dezvoltare

– trecerea de la o planificare şi oferta centralizată la realizarea de programe locale şi >zonale bazate pe tradiţiile, nevoile, preferinţele şi cererile populaţiei.
– constituirea de structuri asociative (FUN SPORT CLUBURI) pentru activităţi sportiv-cultural-recreative; valorificarea, activarea noilor săli de sport.

Multiplicarea şi diversificarea resurselor de finanţare

– atragerea de sponsori, donatori, lansarea de programe pentru accesarea fondurilor internaţionale, obţinerea de patrimoniu propriu.

Promo – Info – Spoti

– campanie de promovare a Programului Naţional şi a subprogramelor
– schimbarea atitudinii şi creşterea interesului faţă de SPT.
– stabilirea sistemului de colectare şi transmitere a datelor şi informaţiilor, obţinerea de date ştiinţifice pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea programelor.

Resurse umane – Specialişti SPT

– asigurarea personalului voluntar şi salariat corespunzator calitativ şi cantitativ.

PAS

– sănătate prin mişcare – strategia de promovare a sănătăţii prin activităţi fizice sportiv-recreative.

Sportul pentru recreere şi sănătate, un drept al fiecarui cetăţean

– proiect privind implicarea administraţiei publice locale în organizarea şi dezvoltarea SPT în conformitate cu competenţele şi scopurile instituţionale proprii

Infrastructura sport şi agrement

– asigurarea bazei materiale necesare practicării activităţilor fizice sportive de către orice persoană, în funcţie de motivaţie, preferinţă şi posibilităţi, într-un mediu sănătos şi sigur.

Sportul privat

– încurajarea sportului privat, a întreprinzătorilor particulari şi organizaţiilor neguvernamentale prin sprijin adecvat (măsuri corespunzătoare de natură legislativă şi finanţare cu ajutorul creditelor publice)

Sportul rural

– strategie de menţinere şi valorificare a tradiţiilor şi datinilor româneşti şi atragerea copiilor şi tinerilor alaturi de batrânii satelor, la joc şi cunoaştere.

Pro Natura – Turismul pentru toţi

– program pentru dezvoltarea turismului, a drumeţiilor, a mersului pe munte, precum şi pentru educarea în spiritul cunoaşterii şi protejării mediului

Jocurile romanilor de pretutindeni

– realizarea de legături pe multiple planuri cu diaspora română pentru cultivarea şi valorificarea, oriunde în lume, a tradiţiilor româneşti, dar şi pentru obţinerea de sprijin documentar şi informaţional.

Etni Sport

– cultivarea relaţiilor armonioase, în spiritul toleranţei şi fair – play-ului, între comunităţile etnice prin intermediul SPT.

Baby Sport

– copilul mic şi nevoia de mişcare (0-6 ani) – strategie privind practicarea exerciţiului fizic, mişcarea şi jocul, începând cu cele mai fragede vârste.

Fun Sport

– dezvoltarea unei strategii de creştere a participării libere, cu continuitate şi regularitate a copiilor şi tinerilor (7-25 de ani) la sport cu accent pe activităţi fizice recreativ–distractive şi tehnico-aplicative.

Femi Sport

– program pentru antrenarea femeilor în practicarea şi organizarea activităţilor fizice sportiv-recreative.

Old Sport

– program pentru promovarea activă a sănătăţii adulţilor şi vârstnicilor prin activităţi fizice.

O sansă pentru fiecare

– valorificarea valenţelor educaţionale ale sportului în vederea integrării sociale a grupurilor defavorizate